Vad är LSS-boende?

LSS är ett boende som kan användas till bland annat ensamkommande flyktingbarn som har kommit till Sverige. Exempelvis är det ett sätt att skaffa ett boende till den här typen av målgrupp, men det kan även användas till andra olika saker som kan behövs för att människor saknar en plats att bo på. LSS är en lag som ger stöd och service genom att hjälpa till när någon till exemel behöver ett boende som inte kan språket så bra, som inte känner till de olika förutsättningarna eller på annat sätt har ett funktionshinder. Dessa LSS-boenden finns då för att hjälpa till och skydda.

Till vem erbjuds ett LSS-boende?
Företaget som erbjuder dessa boenden kallar sig för Gryning och det befinner sig i staden Skövde. Detta så kallade LSS-boende är ett boende som kan användas till pojkar som har en ålder mellan 11-18 år. Dessa pojkar ska ha en autismspektrumstörning ihop med att de har en social problematik. De kan på så sätt få den hjälp de behöver i boendet och slipper vara själva om något skulle uppstå för dem.

Varför ett LSS-boende?
Dom som tar hand om LSS-boende har en lång erfarenhet av att jobba med dessa frågor och uppgifter. Dock har de oftast även en lång erfarenhet av att jobba med olika sorters neuropsykiatriska funktionshinder som ihop med denna sjukdom även har en social problematik. Målet för detta är att från hemkommunernas uppdrag hjälpa samt stötta dessa ungdomar som lider av detta.

För mer information om denna typ av boende kan följande länk http://www.gryning.se/verksamheter/lss-boende/ besökas för att se om det kan vara till någon hjälp för just dig.

Dra ner på priserna med att göra en bok genom Vulkan

Går du i tankarna om var du egentligen ska vända dig för att komma igång med att ge ut din bok, eller är det kanske så att du är osäker på hur du faktiskt ska påbörja din bok? Det finns som tur är hjälp att få, men var noga med att notera att det fortfarande måste vara du som gör en riktigt stor del av jobbet med din bok. Grunden ska du förstås lägga själv – det vill säga själva boken där du faktiskt kommer att skriva allting och därefter så ska det stavrättas och det ska korrekturläsas. Stavrättningen är idag väldigt enkel i och med att det finns datorer som till allra största del kan göra det åt dig, men var också noga med att själv hålla ett vaknade öka på det. Även maskiner kan göra fel, eller i alla fall missuppfatta vad du har skrivit. Hos vulkan kan man göra sin egen bok billigt i alla fall, och det kommer du snabbt att märka när du besöker deras sida.

Gör allt hos Vulkan
Hos Vulkan kan man göra sin egen bok billigt som vi precis nämnde och detta är förstås till riktigt stor fördel för dig som inte riktigt har råd med att komma igång på en större skala utan istället behöver hjälp på de mindre planen tillsammans med Vulkan.